دوره مولتی ویتامین اساتید

اگر مدرس یا استاد هستی قطعا دوره های تربیت مدرس زیادی شرکت کردی،این دوره شبیه به هیچ کدام از دوره ها نیست،این دوره مکمل تمامی دوره های استاد شدن هست.دوره ای که دقیقا با شناسایی خلا و کاستی های دیگر دوره ها طراحی شده تا شما به هدفتان برسید.

آرش · فوریه 5, 2020

من هم دقیقا مثه تو بیشتر دوره های تربیت مدرس را شرکت کرده ام،اما خیلی چیزها را یا نمی گویند یا نمی دانند که بگویند.با کت شلوار پوشیدن و سخنرانی کردن شما میلیارد نمی شوید،با صرف تولید محتوا در اینستاگرام شما نمی توانید به رویایی خود برسید

روزگاری من هم مثه شما بودم،سال 88 دقیقا 11 سال پیش وقتی که اولین استارتاپم را در دوران دانشجویی راه انداختم 3 ماه نشده با کله خوردم زمین و اون اولین شکست من بود،والبته آخرین هم نبود.

چرا دوره آموزش استاد تمام طراحی شد؟

استاد تمام متفاوت تر از هر آنچه که تا به حال دیدید هست چرا؟ چون من هم دقیقا مثه شما دنبال چنین دوره هایی بودم با انگیزه زیادی هم شرکت کردم ولی آن چیزی که میخواستم نبود یا بهتر بگویم لازم بود ولی کافی نبود.

وقتی دیدم ما میخواهیم سر کلاسمان یا همایش یا وبینارمان هم بازی کنیم و هم آموزش،در هیچ کدام از دوره ها چنین چیزی به ما نگفتنه اند. خودم رفتم گیمیفیکیشن را یاد گرفتم. و در وبینارهایم و کلاس هایم بازی طراحی میکردم.

این آخرین دوره من است،بعد از این هیچ دوره دیگری رونمایی نمیکنم؛تا آخر عمرم می خواهم برای این دوره آپدیت بدهم و فقط و فقط روی این دوره کار کنم.

میخواهم

درباره مربی

آرش

3 دوره

+12 ثبت نام شده
ثبت نام نشده
یا USD 390000

دوره شامل

  • 35 درس
  • 1 آزمون
  • دوره گواهینامه